חסידי אומות העולם

“Righteous among the Gentiles”

世界各国正义之人